מחקר מאשר: שירות טוב מהמבטח מביא ליותר עסקים מסוכני ביטוח עצמאיים / ישראל גלעד

מחקר מאשר: שירות טוב מהמבטח מביא ליותר עסקים מסוכני ביטוח עצמאיים / ישראל גלעד

הסקר דגם 1,466 סוכני ביטוח עצמאיים בתחום הרכוש והתאונה, 1,561 סוכני ביטוח בתחום ביטוחי הפרט ו-1,193 סוכני ביטוח עצמאיים בתחום המסחרי

רוצים להמשיך לקרוא?