עלייה ביחס המשולב של GIC Re

עלייה ביחס המשולב של GIC Re

העלייה נובעת מהגדלת ההפסד החיתומי מ-409 מיליון דולר ל-1.18 מיליארד דולר

רוצים להמשיך לקרוא?