פסיקה של בית משפט עליון בארה"ב מדאיגה את הרופאים ואת עורכי הדין / מאת ישראל גלעד

פסיקה של בית משפט עליון בארה"ב מדאיגה את הרופאים ואת עורכי הדין / מאת ישראל גלעד

פסק הדין קובע, כי רופא יכול לשאת באחריות מקצועית גם אם לא טיפל במישרין בחולה

רוצים להמשיך לקרוא?