קרינה אלקטרומגנטית במכוניות – מקור לדאגה?

קרינה אלקטרומגנטית במכוניות – מקור לדאגה?

ממחקרים בתחום עולה, כי המדדים המקובלים כיום אינם מספקים להגנה על בריאות הנהג והנוסעים

רוצים להמשיך לקרוא?