תוצאות מפתיעות של Swiss Re בנתוני 2017

תוצאות מפתיעות של Swiss Re בנתוני 2017

התוצאות הטובות מחזקות את מבנה ההון מבטח המשנה ומאפשרות למועצת המנהלים להגדיל את הדיבידנד המשולם לבעלי המניות ולרכוש חזרה מניות בהיקף של 1.08 מיליארד דולר

רוצים להמשיך לקרוא?