AIA ו-PCI הודיעו על התחלת תהליך מיזוג

AIA ו-PCI הודיעו על התחלת תהליך מיזוג

המיזוג שייצור ארגון יציג למבטחים המהווים כ-60% משוק הרכוש והתאונה בארה"ב

רוצים להמשיך לקרוא?