AIG השיק את הסינדיקט הגדול ביותר שהוקם אי פעם בלוידס

AIG השיק את הסינדיקט הגדול ביותר שהוקם אי פעם בלוידס

הסינדיקט יפעל בתחומים מגוונים כגון בתים, מכוניות, אוספים, יאכטות, סיכונים מיוחדים לרעידת אדמה, שיטפון וחבות מעבידים

רוצים להמשיך לקרוא?