Allianz הוא המבטח הזר הראשון שמקבל רישיון לפעול בסין

Allianz הוא המבטח הזר הראשון שמקבל רישיון לפעול בסין

אליאנץ פועל בסין משנת 1910 בעיקר בתחום ביטוח האש והביטוח הימי בערי החוף ומעסיק יותר מ-2,000 עובדים סיניים

רוצים להמשיך לקרוא?