Allianz מעניק יעוץ משפטי ללקוחותיו העסקיים / מאת ישראל גלעד

Allianz מעניק יעוץ משפטי ללקוחותיו העסקיים / מאת ישראל גלעד

הלקוחות יזכו ב"קו חם", שיעניק הדרכה משפטית בכל נושא עסקי, לרבות בנושאי כוח אדם והעסקה, חובות וכל הקשור במגפת הקורונה

רוצים להמשיך לקרוא?