Allianz מרחיב את פעילותו בבריטניה ורוכש מבטחים / מאת ישראל גלעד

Allianz מרחיב את פעילותו בבריטניה ורוכש מבטחים / מאת ישראל גלעד

הודיע על רכישת המבטח הבריטי Legal & General Insurance Limited תמורת 242 מיליון ליש"ט ורוכש את יתרת 51% המניות באחזקות של LV General Insurance Group תמורת 578 מיליון ליש"ט

רוצים להמשיך לקרוא?