Allianz משנה את כללי המשחק בתחום ביטוח הסייבר / מאת ישראל גלעד

Allianz משנה את כללי המשחק בתחום ביטוח הסייבר / מאת ישראל גלעד

המבטח יכלול בפוליסות הרכוש והתאונה שלו כיסויי סייבר

רוצים להמשיך לקרוא?