AmTrust ומנהל הכספים לשעבר ישלמו קנס של 10.5 מיליון דולר

AmTrust ומנהל הכספים לשעבר ישלמו קנס של 10.5 מיליון דולר

רשות ניירות הערך של ארה"ב האשימה את המבטח AmTrust בכשל לגלות ולדווח עובדות מהותיות בהערכת הפסדי החברה והרזרבות שלה בשנת 2015 ובשנים שקדמו לכך, דובר החברה הצהיר שלהאשמות אין השפעה על קהל הלקוחות

רוצים להמשיך לקרוא?