Anbang מוכר 15 בתי מלון למשקיע קוריאני

Anbang מוכר 15 בתי מלון למשקיע קוריאני

המכירה היא חלק מתהליך ההיפרדות מנכסים שמובילה ממשלת סין, שהשתלטה על המבטח בשנה שעברה

רוצים להמשיך לקרוא?