Aon מוכר נכסים כדי לקבל אישור לרכישת Willis

Aon מוכר נכסים כדי לקבל אישור לרכישת Willis

מטרת המכירה היא להרגיע את הדאגה של הגורמים העוסקים בהגבלים עסקיים בארה"ב ובאירופה

רוצים להמשיך לקרוא?