Aviva השיק שירות לציבור לדיווח על הונאות

Aviva השיק שירות לציבור לדיווח על הונאות

המבטח הקים מרכז דיווח מקוון כתגובה לזרם של הונאות המנצלות את מגפת הקורונה

רוצים להמשיך לקרוא?