Aviva מכוונת לברוקרים העצמאיים הקטנים

Aviva מכוונת לברוקרים העצמאיים הקטנים

היוזמה של המבטח הבריטי תתמוך ב-1,300 ברוקרים עצמאיים ותחל לפעול בימים אלו

רוצים להמשיך לקרוא?