AXA ו-XL הקטינו את החשיפה לנזקי טבע קטסטרופליים

AXA ו-XL הקטינו את החשיפה לנזקי טבע קטסטרופליים

המבטחת הצרפתית AXA יחד עם XL Group הקטינו את החשיפה שלהם לנזקי טבע קטסטרופליים בשיעור של 40%

רוצים להמשיך לקרוא?