AXA מוכר את פעילות ביטוח החיים שלו באירופה

AXA מוכר את פעילות ביטוח החיים שלו באירופה

(AXA Life Europe (ALE הרשומה באירלנד נמכרה תמורת 1.2 מיליון אירו לחברת הנכסים Cinven

המבטח הצרפתי הבינלאומי AXA Group הודיע על הסכם עם חברת הנכסים הבינלאומית Cinven למכירה של (AXA Life Europe (ALE הרשומה באירלנד תמורת 1.2 מיליון אירו. ALE הפסיקה לערוך ביטוחים חדשים (בתחום Annuity – מוצרים המבטיחים תשלומים עתיים) בשנת 2017.

המכירה התבצעה על פי האסטרטגיה של AXA לשיפור המאזן בין טכנולוגיה ופיננסים. המבטח מעסיק במשרדו הראשי שבדבלין (אירלנד) כ-60 עובדים ומנהל 248 אלף פוליסות ורזרבות בהיקף של 5 מיליארד אירו.

המבטח שנמכר הפיץ את מוצריו ברחבי אירופה באמצעות רשתות ההפצה של AXA בגרמניה (70% מהפעילות), צרפת, בריטניה, ספרד, איטליה ופורטוגל. כמו כן שיווק את מוצריו באמצעות צינורות שיווק אחרים וכן הסכמי ביטוח משנה עם AXA Japan. AXA Germany תמשיך לתת שירותי מנהלה ללקוחות.