AXA מוכר פעילויות במרכז ומזרח אירופה

AXA מוכר פעילויות במרכז ומזרח אירופה

המבטח הצרפתי הודיע על השלמת המכירה של הפעילות ל-UNIQA Insurance Group. מטרת המכירה היא לשפר את יכולת הפירעון של הקבוצה על פי משטר Solvency II

רוצים להמשיך לקרוא?