AXIS משיק אקדמיה לניהול סיכונים

AXIS משיק אקדמיה לניהול סיכונים

המבטח הברמודי הבינלאומי AXIS Capital Holdings הכריז על הקמת אקדמיה לניהול סיכונים

רוצים להמשיך לקרוא?