Beazley יצמצם את נוכחותו הפיזית בלוידס

Beazley יצמצם את נוכחותו הפיזית בלוידס

הסיבות לכך הן ההצלחה בתחום העבודה מהבית שמתבצעת בתקופה של הקורונה והצורך בריחוק חברתי

רוצים להמשיך לקרוא?