Beazley מפסיק לערוך ביטוח ימי לסיכונים בריטיים

Beazley מפסיק לערוך ביטוח ימי לסיכונים בריטיים

הסיבה למהלך הם המרווחים הקטנים בתחום. הפעילות הבריטית מהווה כ-5% מתיק הביטוח הימי של Beazley, שיתנהל מעתה תחת משטר run-off

רוצים להמשיך לקרוא?