Beazley מקים סינדיקט שיפעל על פי עקרונות ESG

Beazley מקים סינדיקט שיפעל על פי עקרונות ESG

הסינדיקט ייחד את פעילותו לעסקים אשר פועלים על פי עקרונות האחריות החברתית תאגידית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה