CCRIF SPC שילם תביעות בגין עודף מי גשמים

CCRIF SPC שילם תביעות בגין עודף מי גשמים

הביטוח הפרמטרי (תשלום סכום הביטוח בקרות אירוע ללא צורך בהוכחת נזק) הופעל עקב גשמים רבים שירדו במשך 9 ימים במהלך שתי סופות טרופיות * מאז הקמתו של ה-CCRIF בשנת 2007 שולמו 43 תביעות בגין 21 אירועים ל-14 הממשלות החברות בארגון בסכום כולל של 155.8 מיליון דולר

רוצים להמשיך לקרוא?