EIOPA הקימה קבוצת מומחים מייעצת בתחום אתיקה דיגיטלית בביטוח

EIOPA הקימה קבוצת מומחים מייעצת בתחום אתיקה דיגיטלית בביטוח

הקבוצה הוקמה כדי לסייע לרשויות בתחום הפיתוח של עקרונות אחריות דיגיטלית בתעשיית הביטוח

The European Insurance and Occupational Pensions Authority) EIOPA) הכריזה ב-17 ספטמבר 2019 על הקמת קבוצת מומחים מייעצת בתחום האתיקה הדיגיטלית בביטוח. הקבוצה הוקמה כדי לסייע לרשויות בתחום הפיתוח של עקרונות אחריות דיגיטלית בתעשיית הביטוח.
על פי פרסום שהיה בתחילת השנה בנושא ב-Big Data Analytics) BDA) נמצא כי בתחום יש הרבה הזדמנויות וגם סיכונים. מסיבה זו העקרונות של האחריות הדיגיטלית יכוונו את השימוש במודלים עסקיים חדשים, טכנולוגיות ומקורות מידע בתחום הביטוח בהגינות ובאופן אתי.
הקבוצה המייעצת תשמש את EIOPA בתחומים נוספים בהם צריך הארגון להשמיע את דברו, כגון טכנולוגיות ביטוח (InsurTech) ובמיוחד בתחומים של בינה מלאכותית ולמידת מכונה. הפגישה הראשונה של הקבוצה תהיה ב-8 אוקטובר 2019.