Hartford רוכש את Navigators

Hartford רוכש את Navigators

הרכישה תיתן ל-Hartford פריסה בינלאומית טובה יותר, מגוון מוצרים גדול יותר ויכולות טובות יותר בתחום הביטוח המסחרי

רוצים להמשיך לקרוא?