Marsh מאחד את הפעילות של המזרח התיכון ואפריקה

Marsh מאחד את הפעילות של המזרח התיכון ואפריקה

ברוקר הביטוח הבינלאומי Marsh משלב את הפעילות במזרח התיכון ובאפריקה וממנה את Christos Adamantiadis כמנהל ראשי אזורי

רוצים להמשיך לקרוא?