Moody’s מפרסם תחזית אופטימית למבטחי המשנה באירופה

Moody’s מפרסם תחזית אופטימית למבטחי המשנה באירופה

הנתונים, בניכוי השפעות המגפה, מצביעים על התחזקות ב-2020

רוצים להמשיך לקרוא?