S&P שינתה את דירוג התחזית שלה לתעשיית ביטוח המשנה מיציב לשלילי

S&P שינתה את דירוג התחזית שלה לתעשיית ביטוח המשנה מיציב לשלילי

בסוכנות הדרוג לא מוטרדים מיציבות ההון של המבטחים אלא מביצועי הרווחיות שלהם

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה