Swiss Re הודיע כי משבר הקורונה הוא אירוע הניתן לשליטה

Swiss Re הודיע כי משבר הקורונה הוא אירוע הניתן לשליטה

מבטח המשנה אמור לשלם כ-250 מיליון דולר בגין ביטול האולימפיאדה ביפן

רוצים להמשיך לקרוא?