Swiss Re מוביל את ביטוח המשנה של אינדונזיה

Swiss Re מוביל את ביטוח המשנה של אינדונזיה

הביטוח נערך כפוליסת "מטרייה" ומשתתפים בו 56 מבטחים ומבטחי משנה

רוצים להמשיך לקרוא?