Swiss Re מפסיק לבטח לוויינים ושיגורים / מאת ישראל גלעד

Swiss Re מפסיק לבטח לוויינים ושיגורים / מאת ישראל גלעד

המהלך מוסבר בתוצאות גרועות בשנים האחרונות ופרמיית ביטוח לא מספקת

רוצים להמשיך לקרוא?