Tesla משווקת ביטוח רכב הזול ב-30% משל המבטחים המסורתיים

Tesla משווקת ביטוח רכב הזול ב-30% משל המבטחים המסורתיים

בשל הטכנולוגיות המותקנות ברכב וגישה בזמן אמת לנתוני הנהיגה, החברה יכולה להציע ביטוח "תפור" אישית, ולקבוע את המחיר על פי הסיכון האישי, ירידה משמעותית בפרמיית הרכב תגרום לשינויים משמעותיים בתחום ביטוח הרכב המסורתי

יצרן הרכב החשמלי האמריקאי Tesla החל לשווק ביטוח רכב הזול ב-30% מאשר המבטחים המסורתיים, כך עולה מפרסום חדש של Moody’s. ליצרן הרכב יש ידע מתקדם בתחום הטכנולוגיות המותקנות ברכב וגישה בזמן אמת לנתוני הנהיגה, דבר המאפשר לו לערוך ביטוח "תפור" אישית לכל לקוח ולקבוע את מחירי הביטוח על פי הסיכון האישי.

לשיטת הביטוח של Tesla לא תהיה השפעה בטווח הקצר, אך תהיה לה השפעה משמעותית במידה שיצרני רכב אחרים יאמצו את הרעיון. Tesla הודיע כי הוא מרחיב את מכירת הביטוח גם לרכבים מסחריים. על פי Moody’s יצרן הרכב מתכוון לייצר צי של מכוניות עצמאיות robotaxis אשר תתחרה ב-Uber ו-Lyft מכוניות שיבוטחו אף הן במסגרת הביטוח המוצע על ידי Tesla. באופן תיאורטי צי רכב זה יהיה יותר ריווחי מבחינה ביטוחית מאחר שחלק גדול מהאירועים הוא כתוצאה של טעויות אנוש.

עקב נושאים רגולטוריים יתכן שבשלבים הראשוניים יצרן הרכב יהיה חייב לשתף בתוכנית מבטחים מסורתיים, אולם תמחיר הביטוח יהיה שונה בכל מקרה. הירידה במספר התביעות, טכנולוגיות מתקדמות וכניסה של יצרני רכב לשוק הביטוח תגרום לירידה משמעותית בפרמיית הרכב ותגרום לשינויים משמעותיים ומהותיים בתחום ביטוח הרכב המסורתי.