Totus Re קורא להרחיב את הפעילות של Pandemic Re

Totus Re קורא להרחיב את הפעילות של Pandemic Re

ההסבר לכך הוא כי צריך לקום גוף משותף לממשלת בריטניה ולתעשיית הביטוח הבריטית, שיטפל בסיכונים הרבים והמורכבים ויפעל בגיבוי המדינה – לא רק בנושאי מגפות

רוצים להמשיך לקרוא?