Volvo עושה Recall ל-2.2 מיליון מכוניות

Volvo עושה Recall ל-2.2 מיליון מכוניות

בעיה בכבל מתכת המחבר את חגורת הבטיחות במושבים הקדמיים, לטענת היצרן החלפת החלק היא אמצעי מניעה מתוך הקפדה על בטיחות. לא היו עד כה אירועים שנגרמו עקב הבעיה

רוצים להמשיך לקרוא?