Whirlpool עושה ריקול ל-500 אלף מכונות כביסה

Whirlpool עושה ריקול ל-500 אלף מכונות כביסה

זאת בשל מערכת תקולה של נעילת דלת מכונת הכביסה, דבר הגורם להתחממות יתר של המכונה ולהתלקחות אש בשל סיכון אש

תאגיד מכשירי החשמל Whirlpool הודיע על ריקול ל-500 אלף מכונות כביסה שנמכרו בבריטניה (בין השנים 2014 ל-2018) תחת שמות המותג Hotpoint ו- Indesit. הסיבה היא סיכון אש. מערכת נעילת דלת מכונת הכביסה תקולה, דבר הגורם להתחממות יתר של המכונה ולהתלקחות אש. עד כה דווחו 79 מקרים. היצרן הציע לצרכנים תיקון או מכונת כביסה חלופית (מאותו סוג ודגם), אולם ארגון הצרכנים הבריטי Which? דורש מהיצרן להחזיר לצרכנים את עלות המכשיר החשמלי כדי שיוכלו לרכוש מכוונת כביסה חלופית מכל יצרן שיבחרו.

Whirlpool הסתבך בפרשה של ריקול של מייבשי כביסה בבריטניה. מייבשי הכביסה שווקו תחת המותגים Hotpoint, Indesit, Creda, Swan ו-Proline. בדגמים ששווקו בין השנים 2004 ל-2015 גוף החימום גורם לשריפה אם במייבש הצטבר עודף של מוך (סיבי בד). המקרה הראשון דווח בשנת 2015 אולם היצרן בחר לא להביא את הנושא לידיעת ציבור הצרכנים. בסך הכל שווקו בבריטניה כ-800 אלף מייבשי כביסה ודווחו על 54 מקרים בהם פרצה אש. בחודש יולי 2019 נשיא החברה התנצל בפני הצרכנים והודיע על ריקול של המוצרים. לצרכנים הוצא תיקון חינם של התקלה או החלפת המייבש או החזר כספי בהתייחס לגיל המייבש, או להוסיף כסף ולרכוש מייבש מתקדם יותר.

whirpool: ריקול של חצי מיליון מכוניות