Whirlpool עושה ריקול ל-500 אלף מכונות כביסה

Whirlpool עושה ריקול ל-500 אלף מכונות כביסה

זאת בשל מערכת תקולה של נעילת דלת מכונת הכביסה, דבר הגורם להתחממות יתר של המכונה ולהתלקחות אש בשל סיכון אש

רוצים להמשיך לקרוא?