אושרה חלקית ייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה שלא נתנה הנחה של 20% למבוטחים שעברו מפוליסת סיעוד קבוצתית לפרטית

אושרה חלקית ייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה שלא נתנה הנחה של 20% למבוטחים שעברו מפוליסת סיעוד קבוצתית לפרטית

התביעה מוערכת ב-52 מיליון שקל. בקשת התובע הייצוגי לאשר את התובענה כייצוגית, גם בגין כל קבוצת מבוטחים המחזיקה בפוליסת סיעוד פרטית שתקופת הזכאות לפיצוי בה אינה לכל חיי המבוטח - נדחתה

רוצים להמשיך לקרוא?