איגור מורי, יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח:  הביטוח הסיעודי אמור ללוות את המבוטח עד סוף ימיו ללא שינוי וללא התייקרויות

איגור מורי, יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח: הביטוח הסיעודי אמור ללוות את המבוטח עד סוף ימיו ללא שינוי וללא התייקרויות

מורי: רשות שוק ההון משאירה את הביטוח הסיעודי של קופות החולים בצורתו הזמנית, חסרת ההתחייבות העתידית. בהרחבה הצפויה לביטוח הסיעודי של הקופות אין לחברות הביטוח כל חובה לקחת על עצמן את הסיכון, הן רק מנהלות את "קרן ההשקעות"

רוצים להמשיך לקרוא?