איילון הפסיקה לשווק פוליסות סיעוד עם תקופת המתנה של חודשיים ופיצוי לכל החיים

איילון הפסיקה לשווק פוליסות סיעוד עם תקופת המתנה של חודשיים ופיצוי לכל החיים

איילון תמשיך לשווק פוליסות עם תקופת המתנה של חודשיים, ופיצוי ל-60 ו-100 חודשים ופוליסה עם תקופת המתנה של 60 חודשים ופיצוי לכל החיים

רוצים להמשיך לקרוא?