איילון מורידה את העמלה לסוכנים בפוליסת הניתוחים בארץ – משלים שב"ן

איילון מורידה את העמלה לסוכנים בפוליסת הניתוחים בארץ – משלים שב"ן

העמלה תעמוד כעת על 10% והתפוקה במוצר זה לא תיספר לצורך חישוב עמלת ההיקף

רוצים להמשיך לקרוא?