בג״צ הכריע לטובת סוכני הביטוח: אסור לסוכני הנסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל

בג״צ הכריע לטובת סוכני הביטוח: אסור לסוכני הנסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל

בג״צ תמך בהחלטת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, האוסרת על סוכני הנסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל

רוצים להמשיך לקרוא?