ביטוחי הבריאות בישראל – לקראת משבר? / מאת ד"ר אודי פרישמן

ביטוחי הבריאות בישראל – לקראת משבר? / מאת ד"ר אודי פרישמן

בשנים הקרובות נראה מהפכה אמיתית בתחום של ביטוחי הבריאות הפרטיים, אבל כדי לאפשר את הצמיחה יידרשו חברות הביטוח לגלות בגרות ואחריות * אם זה לא יקרה, כבר בשנה הקרובה נראה "מרד" לקוחות, קולקטיבים, יועצים, סוכנים ואולי גם את הרגולציה מתערבת

רוצים להמשיך לקרוא?