ביטוח בריאות בהראל: הפוליסה לרפואה אישית און ליין תוזל, הזכאות לתרופות תורחב בפוליסת תרופות פרימיום

ביטוח בריאות בהראל: הפוליסה לרפואה אישית און ליין תוזל, הזכאות לתרופות תורחב בפוליסת תרופות פרימיום

עדכון הפוליסות בתחילת חודש יוני נעשה על פי הרפורמה של רשות שוק ההון מ-2016 על פיו יחודשו תנאי הפוליסה אחת לשנתיים לתקופה של שנתיים נוספות. שינויים נוספים: בפוליסת מחלות קשות יורחב הכיסוי אך מגוון השירותים בפוליסות רפואה משלימה יקטן

רוצים להמשיך לקרוא?