ביטוח סיעודי: כלל ביטוח הודיעה כי תפסיק לשווק

ביטוח סיעודי: כלל ביטוח הודיעה כי תפסיק לשווק

עזיבת מבטחי המשנה ממשיכה לגרום לחברות הביטוח הישראליות לעזוב את ענף ביטוח סיעודי פרט. אתמול הודיעו הפניקס והראל על הפסקת שיווק פוליסות אלו, רשות שוק ההון מסתייגת מלהתערב בינתיים

רוצים להמשיך לקרוא?