בעקבות פשרה בייצוגית: הראל תשיב למבוטחים בביטוחי בריאות 7.8 מיליון שקל  

בעקבות פשרה בייצוגית: הראל תשיב למבוטחים בביטוחי בריאות 7.8 מיליון שקל  

הייצוגית עסקה בדרך החישוב של גובה השיפוי למבוטחים בשר"פ על ידי החברה, התביעה טענה כי החברה משתמשת בממוצע עלויות ניתוח ולא בעלויות הגבוהות ביותר, כפי שניתן להבין מהמידע באתר החברה

הראל תשלם למבוטחים 7.833 מיליון שקל במסגרת הסכם פשרה בתביעה ייצוגיתשאושר על ידי בית המשפט המחוזי לוד ביום א'. התביעה הוגשה בספטמבר 2016 על ידי עוה"ד אבנר גבאי ועודד יחיאלי. טענת התובעים הייתה כי החברה אינה מגלה באתר האינטרנט שלה מידע מלא ומדויק על אודות תקרות סכומי השיפוי המגיעים למבוטחיה בביטוחי בריאותזאתכאשר היא משתמשת בממוצע עלויות לחישוב השיפוי למבוטחים שנזקקו לניתוח ולא על ידי העלויות הגבוהות ביותר (תקרת הסכומים).  

ב-15 במרץ 2020 ניתן על ידי בית המשפט תוקף של פסק דין להסכם פשרה מתוקןבמסגרתו הוסכם אופן חישוב סכום תגמולי הביטוח לחברי הקבוצהגובה השיפוי שנקבע הוא ההפרש בין תקרת הסכומים שמשלמת החברה בגין הניתוח הרלבנטי לסכומים ששולמו בפועל למבוטח.  

תקרת הסכומים חושבה על ידי עלויות הניתוח בבית החולים הדסה. העלות הורכבה משכר מנתח בשיעור של 52% ועלות בית החולים בשיעור של 48%.  

קבוצת המיוצגים היא המבוטחים בפוליסות ביטוח בריאות שר"פ של החברהשמקנה להם זכות שיפוי על עלויות מנתח והוצאות בית חולים פרטי ושנזקקו לניתוח בבית החולים. טווח התקופה של המיוצגים היא מאז ספטמבר 2013 ועד ההסדר. הפיצוי נשלח אל המיוצגים ואינו מצריך פנייה אקטיבית