בתגובה להפסקת המכירה של פוליסות סיעוד פרטיות: רשות שוק ההון תאפשר למבוטחים להרחיב  את הפוליסה בקופות החולים

בתגובה להפסקת המכירה של פוליסות סיעוד פרטיות: רשות שוק ההון תאפשר למבוטחים להרחיב את הפוליסה בקופות החולים

הרובד המורחב יהיה אחיד לחלוטין בכל קופות החולים ובנוי משני רבדים, במסגרת שני הרבדים בכיסוי תגדל הקצבה ב-1,000 שקל בבית ו-3,000 שקל במוסד סיעודי, למשך תקופת הכיסוי המבוקשת

רוצים להמשיך לקרוא?