מאוחדת בחרה במנורה מבטחים כזוכה במכרז הביטוח הסיעודי בפרמיה מוערכת בכ- 1.3 מיליארד שקל

מאוחדת בחרה במנורה מבטחים כזוכה במכרז הביטוח הסיעודי בפרמיה מוערכת בכ- 1.3 מיליארד שקל

משך תקופת המכרז היא ל-5 השנים הקרובות. מנכ"לית מאוחדת, סיגל רגב רוזנברג: מעבר למחיר האטרקטיבי ביותר, נבחנה  יכולת החברות שניגשו למכרז לקלוט כראוי מאות אלפי לקוחות מאוחדת

רוצים להמשיך לקרוא?