דרישה מרשות שוק ההון: לחשוף נתונים על 4 מיליון מבוטחי הביטוח הסיעודי בקופות החולים

דרישה מרשות שוק ההון: לחשוף נתונים על 4 מיליון מבוטחי הביטוח הסיעודי בקופות החולים

העותרות מעוניינות בחשיפת הנתונים הסטטיסטיים של אישור תביעות סיעוד בכל הנוגע לפעולות אכילה ושתייה הנכללות בפעולות ה-ADL. לדבריהן, כמעט אין תביעות המאושרות על בסיס תלות בפעולת האכילה. לטענתן, ישנה בעייתיות בהגדרת מקרה הביטוח על פי בפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?