האם סעיף בפוליסת בריאות המקנה החזר הוצאות בגין הפריית מבחנה שנעשתה עבור אישה הוא סעיף המפלה גברים?

האם סעיף בפוליסת בריאות המקנה החזר הוצאות בגין הפריית מבחנה שנעשתה עבור אישה הוא סעיף המפלה גברים?

לטענת התובעים הם הופלו על רקע מגדרי וזאת משום שלפי טענתם אין כל הסבר הגיוני מדוע רק נשים תקבלנה את ההחזר שנקבע בפוליסה. מנגד, טענה הנתבעת להגנתה, כי הכיסוי הביטוחי שנקבע בפוליסה, עוסק במתן תגמולי ביטוח בגין ביצוע הפריית מבחנה, אך התובעים אינם עומדים בהגדרה שנקבעה בפוליסה. בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי לשונה של הפוליסה ברורה וחדה: תגמולי הביטוח ישולמו במקרה של הפריית מבחנה עבור אישה מבוטחת

רוצים להמשיך לקרוא?