הוגשה מחדש הצעת החוק השוללת ממחבלים קצבאות נכות ושאירים או פיצויי פיטורים

הוגשה מחדש הצעת החוק השוללת ממחבלים קצבאות נכות ושאירים או פיצויי פיטורים

הצעת חוק זו נועדה להגביר את ההרתעה ומהווה השלמה של מהלך לשלילת הזכויות של המחבלים בביטוח הלאומי, גם במסגרת השוק הפנסיוני, החוק יחול גם במקרה של ניסיון, שידול, ניסיון לשידול או סיוע, לאותה עבירה

רוצים להמשיך לקרוא?